Travel times

Monday–Thursday4.40 Uhr–23.40 Uhr
Friday4.40 Uhr–1.10 Uhr
Saturday5.40 Uhr–1.10 Uhr
Sunday–Sunday & Feiertag5.40 Uhr–23.40 Uhr
Monday–Friday5.35 Uhr–22.50 Uhr
Saturday5.40 Uhr–22.50 Uhr
Sunday–Sunday & Feiertag5.40 Uhr–21.45 Uhr
VVO/ M. Schmidt
VVO/ M. Schmidt
VVO/ M. Schmidt